Bestellen

Prijzen:
- Hauptwerk 2 versie Marcussen (inclusief HW1) �. 25,-
- Hauptwerk 2 versie Marcussen update van HW1 �. 5,-


Betaling buiten Europa
PayPal kan gebruikt worden door klanten buiten Europa (verstuur het geld naar ariaan.hoogendijk@gmail.com en voorzie de betaling van alle benodigde informatie om de download klaar te kunnen zetten).



Betaling binnen Europa
Voor klanten binnen Europa geef ik de voorkeur aan een bankbetaling. Bestel via een email naar ariaan.hoogendijk@gmail.com en verstrek alle benodigde informatie om de CD's te kunnen versturen. Ik stuur dan mijn bankrekening- of IBAN-nummer.
Verzendkosten
De sampleset wordt niet verstuurd maar er zal een download link worden toegestuurd